VĖDINIMASKam reikalingas vėdinimas ?

Vėdinimo sistema skirta šilumai, drėgmei, dulkėms, kenksmingoms dujoms,  garams ar kitų kvapų išsiskyrimų iš patalpų šalinimui bei mikroklimato parametrų normalizavimui.

Kokį vedinimo būdą pasirinkti?

Vėdimo būdo pasirinkimas turi priklausyti nuo patalpos paskirties. Geriausia kreiptis į specialistus, kurie Jums patars atlikti oro kiekių paskaičiavimus bei pakonsultuos kaip tą padaryti.

Kokie yra vėdinimo būdai?

Vėdinimas skirstomas į kelis būdus:

Natūralus vėdinimas;

Mechaninis vėdinimas;

Kas yra natūralus patalpų vėdinimas?

Natūralus vėdinimas- Paprasčiausias patalpų vėdinimo būdas, kai oras į patalpas patenka pro pastate esančius tarpus, langus, orlaides, mikroventiliacijos ertmes bei varstomas lauko duris. Oras šalinamas vertikaliais traukos kanalais natūralios traukos principu, kai patalpose sušilęs oras kyla į viršų. Tokie kanalai paprastai įrengiami tualeto bei vonios kambariuose, virtuvėje.

Natūralaus vėdinimo trūkumai:

patenkantis į patalpas oras nesušildomas, pavyzdžiui  žiemą, kai už lango šalta, vėdinant patalpas gali susidaryti šaltas skersvėjis, skatinantis peršalimus. Patenkantis į patalpas oras nevalomas ir nefiltruojamas, todėl su oru į patalpas patenka vabzdžiai, dulkės ir kiti nešvarumai. Dulkių patekimas yra būdingas pastatams, esantiems arti judrių gatvių. Patenkančio oro kiekio sureguliavimas į patalpą yra neįmanomas, dėl to patalpa gali būti vėdinama per daug arba per mažai. Žiemos sezonu tai - problema, nes patekęs oras į patalpą būna šaltas ir greitai atšaldo visą patalpą.  Vasarą, kai patalpos ir lauko temperatūrų skirtumas artėja prie nulio, oras praktiškai nustoja judėti. Taip patiriamas energijos perteklius, dėl to išauga komunaliniai mokesčiai už šildymą.

Mechaninis vėdinimas-Oras tiekiamas ir šalinamas iš patalpų priverstinai, ventiliatorių pagalba. Pagal paskirtį mechaninės vėdinimo sistemos skirstomos į:


•    Oro ištraukimo sistema, kuri šalina iš patalpos panaudotą orą į lauką;
•    Oro tiekimo sistema, kuri tiekia į patalpą iš lauko šviežią orą,  jį filtruoja, pašildo ( arba atšaldo) pagal poreikį iki reikiamos patalpos temperatūros .

Yra kelios rekomendacijos mechaninei vėdinimo sistemai:
Vienam žmogui į gyvenamosios paskirties patalpą tiekiamo šviežio oro kiekis turėtų būti ne mažiau 15 m³/h. Jei pastato patalpos visuomeninės paskirties, šis oro kiekis gali būti kelis kartus didesnis.Triukšmo lygis, kurį skleidžia vėdinimo sistema, gyvenamosiose patalpose neturėtų viršyti 40 dBa dienos metu ir 30 dBa nakties metu.

Sistemų trūkumai:

Šiltas oras, kurį ištraukia sistema iš patalpos yra tiesiogiai išpučiamas į lauką nesunaudojant jo. Taip padidėja elektros sąnaudos palyginus su rekuperacinėmis sistemomis. Reikalingas didesnis plotas, kuriame montuojami įrenginiai.

Kas yra rekuperacija ?

Rekuperacija -  technologinis procesas, kurio metu ištraukta šiluma grąžinama pakartotiniam vartojimui į patalpas.

Kas yra rekuperatorius ?

Tai mechaninės ventiliacijos įrenginys, kuris taupo energiją, grąžindamas ištraukiamą šilumą pakartotinam vartojimui. Taip susitaupo elektros sąnaudos lyginant su kitais mechaniniais įrenginiais.

Kodėl turėčiau rinktis rekuperacinę sistemą?

Rekuperacinės vėdinimo sistemos sukurtos taip, kad būtų sutaupoma vartotojo energija, mažinamos išlaidos už šildymą. Šių sistemų darbo principas yra paprastas: šviežias oras iš lauko į patalpas patenka pratekėjęs per šilumokaitį , kuris dalinai pašildo žiemos metu šaltą orą, po to oras per ortakius paduodamas į patalpą. Tokiu būdu išlaidos šviežio oro šildymui sumažėja 60-85 %. Rekuperacinės sistemos gaminamos įvairaus galingumo ir skirtingų modifikacijų.

Kokios būna rekuperatorių rūšys?

 • Plokšteliniai rekuperatoriai;
 • Rotaciniai rekuperatoriai;
 • Atskirų srautų rekuperatoriai;

Kuo skiriasi rekuperatoriai?

Plokšteliniai rekuperatoriai

Yra papuliariausi ir tinka visur, kur reikia ypatingo oro grynumo.

Jų savybės:

 • Grąžinama iki 85 % šilumos energijos į patalpą.
 • 99,9 % dviejų oro srovių atskyrimas.
 • Įrenginys kompaktiškas.
 • Paprasta prižiūrėti.

Rotaciniai rekuperatoriai

Optimalus sprendimas tiems atvejams, kai yra ypatingai svarbus įrenginio dydis bei maksimalus energijos taupymas.

Savybės:

 • Neskirtas gamybinėms patalpoms.
 • Šilumos grąžinimas iki 87 %;
 • Įrenginys yra trumpesnis negu plokštelinis rekuperatorius;
 • Tolygus sukimosi greičio reguliavimas, siekiant efektyviausio funkcionavimo.

Atskirų srautų rekuperatoriai

Šie rekuperatoriai yra naudojami ten, kur yra dideli šilumos, kvapų išsiskyrimai patalpoje, norint efektyviau panaudoti šilumos energiją.

Savybės:

 • Naudojami gamybinėms patalpoms.
 • Iki 75 % energijos grąžinama;
 • Padavimo ir ištraukimo ventiliatorių apsukas valdomos nepriklausomai viena nuo kito ir galima, jei reikia, sukurti patalpoje viršslėgį ar atvirkščiai;
 • Mažiausias jautrumas žemoms temperatūroms (veikia iki -30 °C temperatūros);
 • Galimybė pastatyti padavimo įrenginį labai dideliu atstumu nuo ištraukimo įrenginio.
 • Galimybė prijungti papildomų technologinio proceso įrengimų.

Iš ko susideda (rekuperacinės) vėdinimo sistema?

Rekuperacinės vėdinimo sistemos sudėtis

 • Vėdinimo įrenginys (rekuperatorius)
 • Triukšmo slopintuvai
 • Ortakiai
 • Lauko grotelės
 • Difuzoriai, išpūtėjai
 • Alkūnės, pereigos, atšakos (kitos fasoninės dalys)
 • Reguliavimo, uždarymo  sklendės
 • Antikondensacinė izoliacija
 • Valdymo pultas

Kur geriausia vieta rekuperatoriaus montavimui?

Priklausomai nuo patalpų paskirties, jei tai yra gyvenamas namas tai dažniausiai montuojamas palėpėje arba pagalbinėse patalpose. Gamybinės paskirties patalpose geriausia montuoti prieinamoje žmogui vietoje, nes įrenginį reikės pakankamai dažnai prižiūrėti.

Kas yra mikroklimatas?

Mikroklimatas  yra patalpos oro rodiklių, tokių kaip temperatūra, drėgmė, oro cirkuliavimo kiekis sureguliavimas, suderinimas,  kad atitiktų žmogui reikalingiausią sveikatos parametrą- sveiką aplinką .

Koks vėdinimas yra ekonomiškiausias?

Ekonomiškiausias vėdinimas yra naudojant šilumą taupančias ir oro srautus kontroliuojančias rekuperacines sistemas.

Kiek šilumos sutaupo rekuperatoriai?

Naujausi rekuperatoriai sutaupo  iki 85% iš patalpų pašalinamo oro turimos šilumos. Užsandarindami namą ir įrengdami ekonomišką patalpų

vėdinimo sistemą, Jūs įgaunate galimybę kontroliuoti į patalpas patenkančio ir išeinančio oro srautus bei išnešamus šilumos kiekius.

Ką daryti jeigu nėra galimybių įrengti rekuperacinę vėdinimo sistemą?

Renovuojant namą, vėdinimo sistemą įsirengti nėra galimybių, tokiu atveju  patalpas

reikėtų vėdinti natūraliu būdu.

Kaip vėdinti natūraliu būdu patalpas?

Reikia pasirūpinti, kad iš patalpų būtų nuolat šalinamas panaudotas oras. Turi būti angos į vėdinimo kanalus,  kurios dažniausiai įrengtos virtuvės zonoje, san. mazguose, koridoriuose būtų atviros ir trauktų orą. Jei to nebus, šviežias oras į patalpas nepateks, nes patalpos tebebus užpildytos senu oru.

Ar visada reikia vėdinti patalpas?

Vėdinti reikia visas patalpas visada, nepriklausomai nuo jų sandarumo.. Priešingu atveju kaupsis drėgmė, pelėsis bei grybelinės bakterijos.

Kam reikalingi triukšmo slopintuvai rekuperacinėje sistemoje?

Triukšmo slopintuvai naudojami triukšmo oro kanale prie išpūtimo taško sumažinimui, kurį skleidžia rekuperatoriaus ventiliatoriai.  Jie skirti tiems žmonėms, kurie mėgsta maksimalų komfortą.

Kokie būna vėdinimo ortakiai?

Vėdinimo ortakiai būna stačiakampiai ir apvalūs. Apvalūs ortakiai naudojami ten, kur nereikalingas patalpos kompaktiškumas, nes jie užima daugiau vietos montavimo procese.

Stačiakampiai ortakiai visada  gaminami pagal spec. užsakymą ir naudojami daugiau gamybinės paskirties patalpose, kur yra didelis oro kiekis.

Kam reikia izoliuoti ortakius antikondensacine izoliacija?

Daug kas nekreipia į tai dėmesio,  bet norint turėti ekonomišką ir efektyvią sistemą būtina izoliuoti ortakius antikondensacine izoliacija.

Priešingu atveju:

 • Jūs prarandate šilumą, elektros energiją.
 • Ortakiai gali kondensuotis prie žemų temperatūrų, nuo ko gali pradėti nuo jų varvėti vandens lašai.
 • Oksiduosis ortakiai ir rudys.
 • Išsibalansuos šilumos parametrai.
 • Rekuperatoriaus šildymo tenų nepakankamumas.